CPANEL แย้ม Q1 ส่งมอบงาน 19 โครงการ 110 ล้าน ดันแบ็กล็อกแตะ 1.5 พันลบ.

CPANEL ส่งซิกไตรมาส 1/67 สดใส เตรียมส่งมอบงานลูกค้า 19 โครงการ ทั้งแนวสูง-แนวราบ รวมมูลค่า 110 ล้านบาท พร้อมเซ็นงานใหม่ต่อเนื่อง หนุนแบ็กล็อกแตะ 1.5 พันล้านบาท


นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated Precast) ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 66 บริษัทมีรายได้รวม 436.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 433.97 ล้านบาท จำนวน 2.85 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิ 62.49 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 68.00 ล้านบาท จำนวน 5.52 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาพรวมผลประกอบการปี 66 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากช่วงไตรมาส 3/66 ผลประกอบการปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในช่วงหลังเลือกตั้ง อีกทั้งเป็นช่วงฤดูฝนส่งผลให้หน้างานชะลอตัว ทำให้ปริมาณการขายและส่งมอบ Precast Concrete ลดลงเล็กน้อย ซึ่งคำสั่งซื้อกลับสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่ไตรมาส 4/66

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 26.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 66 ที่ 41.78% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 8 พ.ค. กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 25 พ.ค. โดยมติดังกล่าวเตรียมนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 67 วันที่ 25 เม.ย. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับทิศทางการดำเนินงานไตรมาส 1/67 แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทเตรียมส่งมอบงานให้ลูกค้า 15 ราย รวม 19 โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 17 โครงการ แนวสูง 2 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 110 ล้านบาท อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเซ็นสัญญางานใหม่จำนวน 5 ราย มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 3 ราย และแนวสูง 2 ราย ส่งผลให้มีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 1,490 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าหลายรายทั้งแนวราบและแนวสูง คาดการณ์ว่าจะเห็นความชัดเจนเร็วๆนี้

Back to top button