“ธปท.” รับลูก ครม. “สงกรานต์” ปีนี้แบงก์หยุดยาว 5 วัน 12-16 เม.ย.

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” ประกาศให้วันที่ 12 เม.ย.เป็นวันหยุดพิเศษอีก 1 วัน ตามมติครม. ทำให้สงกรานต์ปีนี้หยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เม.ย.67


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67 คือวันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67 ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารรวมกันถึง 5 วันเต็ม

สำหรับวันหยุดธนาคารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67 ได้แก่ 12-16 เม.ย.67

Back to top button