PANEL เทรดวันแรกกระแสดี มั่นใจยอดขายปี 67 โตตามเป้า

PANEL ดีเดย์เทรด mai วันแรก กระแสตอบรับดี พร้อมชูจุดเด่นผู้นำตลาด มาร์จิ้นสูงเตรียมขยายกิจการตามกระแสท่องเที่ยวที่โตแรง และการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ Medical Hub มั่นใจยอดขายปีนี้เติบโตสูง


นางจูเลีย เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PANEL เปิดเผยว่า มั่นใจว่าหุ้นไอพีโอ PANEL จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุน หลังจากได้รับความสนใจอย่างสูงในการโรดโชว์ และจองซื้อหุ้น ซึ่งถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดี โดยจุดเด่นของ PANEL คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ มาตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี และเป็นตัวแทนนำเข้าพร้อมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าใช้งานในสถานพยาบาลแบรนด์ “MANUSA” จากประเทศสเปน เช่น ประตูอัตโนมัติสุญญากาศที่ใช้สำหรับประตูห้องผ่าตัด ประตูห้องเอกซ์เรย์ มามากวว่า 24 ปี

อีกทั้งยังให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อเป็น One Stop Service ในการออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มองว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม กำลังเติบโตสูง มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยมากกว่า 23 ล้านคน มีการก่อสร้างโรงแรมและโรงพยาบาลใหม่จำนวนมาก จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของทั้ง 2 อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 88 ล้านบาทและ 70 ล้านบาทในปี 2564 ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด และปี 2565 มีรายได้รวม 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59%  ขณะที่กำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 17 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทในปี 2564 ลดลงจากโควิด-19 และมีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้น 45% โดยในช่วงปี 2563-2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 40% และยังคงรักษาอัตรากำไรสุทธิประมาณ 15-19 %

โดยล่าสุดงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน สัดส่วนประมาณร้อยละ 60, กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาล ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 และ รายได้บริการและอื่นๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 90.5 ล้านบาท เติบโต 59% และมีกำไรสุทธิ 10.4 ล้านบาท เติบโต 333% บาท จากช่วง 9 เดือนแรกปีก่อนที่มีรายได้รวม 57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2.4 ล้านบาท ขณะที่อัตราหนี้สินต่อทุนเพียง 0.6 เท่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า

นอกจากนี้บริษัทมีทุนชำระหลังเสนอขาย 95 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 190 ล้านหุ้น ในราคา IPO หุ้นละ 3.68 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 184 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 699.20 ล้านบาท โดยมีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่และจัดซื้อเครื่องจักร 140 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตกว่า 2.5 เท่าตัว รองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล และโรงแรมพร้อมชำระคืนเงินกู้ที่นำมาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างโรงงาน 30 ล้านบาท อีกทั้งยังมีนโยบายด้านการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรอง

อนึ่ง PANEL มีทุนจดทะเบียน 95 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกำหนดการจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

Back to top button