บอร์ด BBL ไฟเขียวจ่ายปันผล 5 บาท ขึ้น XD 23 เม.ย. นี้

บอร์ด BBL อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 5 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ม.ย. 67 และกำหนดจ่าย 10 พ.ค. 67


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่  23 เม.ย. 67 และกำหนดจ่ายวันที่ 10 พ.ค. 67

Back to top button