ลูกหนี้ “กยศ.” เข้าปรับโครงสร้าง 5 พันราย ถอนฟ้องผู้ค้ำพ้นผิดทันที!

กยศ.เผย ลูกหนี้เข้าทำสัญญาปรับหนี้กว่า 5,000 ราย โดยผู้ค้ำของลูกหนี้หลุดพ้นความรับผิด-ถอนการบังคับคดีผู้ค้ำทุกราย ยันทุกคนได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้เปิดให้ผู้กู้ยืมที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.67 ซึ่งจนถึงขณะนี้ มีผู้กู้ยืมเข้ามาทำสัญญาแล้วกว่า 5,000 ราย ซึ่งหลังทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดทันที โดยกองทุนฯ จะดำเนินการถอนการบังคับคดีผู้ค้ำประกันทุกรายที่ผู้กู้ยืมได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

สำหรับผู้กู้ยืมที่มีสิทธิเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระทุกกลุ่ม โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้น กองทุนฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด

โดยผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว กองทุนฯ ได้รีบดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดี หรือบังคับคดี ให้ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ และเพื่อปลดภาระผู้ค้ำประกันทุกรายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยจะเปิดให้เข้ามาทำสัญญาทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 09:00 – 20:00 น. และสำหรับผู้กู้ยืมตามจังหวัดต่างๆ กองทุนฯ จะทยอยดำเนินการและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ กยศ. ต่อไป

การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ผู้กู้หลายแสนคน สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดีและบังคับคดี โดยจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป” นายชัยณรงค์ กล่าว

Back to top button