ตลท.นัดแจงมาตรการ “ชอร์ตเซล-โปรแกรมเทรด” เที่ยงนี้ ยกระดับความเชื่อมั่น

ตลท.นัดชี้แจงมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading เวลา 12:30-13:30 น.


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นัดชี้แจงมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้เห็นชอบในหลักการเรื่อง “มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน” ในวันนี้ (27 ก.พ.) เวลา 12.30-13.30 น.

โดยวานนี้ (26 ก.พ.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม “X” ระบุว่า ได้มาหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.ติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

2.เร่งรัดประเด็น Financial และ Digital Asset Hub และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว

3.มอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานหนัก (hard working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น “ตัวเลือกที่ดีที่สุด” และเป็น Wall Street ของอาเซียน” นายเศรษฐา กล่าว

Back to top button