ตลท. แขวนป้าย “SP-NP” หุ้น CMO หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบปี 66

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย “SP-NP” วันที่ 27 ก.พ. 67 หุ้น CMO หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นไม่เชื่อมั่นต่องบปี 66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO โดยจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 27 ก.พ. 2567 และวันที่  28 ก.พ. 2567 จะเป็นวันปลดเครื่องหมาย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการขึ้นเครื่องหมาย NP ยังคงขึ้นเครื่องหมายนับตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2567 เหตุการขึ้นเครื่องหมายเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

Back to top button