NOBLE โกยรายได้เฉียดหมื่นล้าน! ดันกำไรปี 66 โตเท่าตัว แตะ 910 ล้าน จ่ายปันผล 0.118 บ.

NOBLE โกยรายได้เฉียดหมื่นล้าน! ดันกำไรปี 66 โตเท่าตัว แตะ 910.43 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน 454.94 ล้านบาท เตรียมปันผล 0.118 บาท XD 3 พ.ค.นี้ จ่าย 24 พ.ค.67


บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯมีรายได้รวมสำหรับปี 2566 เท่ากับ 9,978.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการ รวมถึงกำไรอื่นที่เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนใน 2 โครงการร่วมทุน ได้แก่ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ให้แก่ พราว รวมถึงคำธรรมเนียมต่างๆที่ได้รับในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมแรงจูงใจ (Incentive Fee) และค่าธรรมเนียมความสำเร็จของธุรกิจ (Success Fee) ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Proit Margin) สำหรับปี 2566 ที่ร้อยละ 9.1

นอกจากนี้บริษัทเตรียมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 เป็นเงินสด 0.118 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) วันที่ 3 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค. 2567

Back to top button