TIDLOR โชว์งบปี 66 กวาดรายได้ 1.9 หมื่นลบ. ดันกำไรทะลุ 3.8 พันล้าน จ่ายปันผลหุ้น-เงินสด

TIDLOR โชว์งบปี 66 กวาดรายได้ 1.9 หมื่นล้านบาท ดันกำไรทะลุ 3.8 พันล้านบาท ปันผลหุ้นในอัตรา 27 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสดในอัตรา 0.2698 บาท/หุ้น ขึ้น XD 24 เม.ย.นี้ จ่าย 14 พ.ค.67


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 18,972.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.2% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของธุรกิจ โดยรายได้หลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น 24.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น 24.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้บริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.เป็นหุ้นในอัตรา 27 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.2698  บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 เม.ย.2567 กำหนดจ่ายวันที่ 14 พ.ค.2567

Back to top button