เปิดโผ 13 บจ. mai โชว์งบปี 66 “เทิร์นอะราวด์” BROOK โกยกำไร 387 ล้านบาท

เปิดโผ 13 บจ. mai โชว์งบปี 66 “เทิร์นอะราวด์” หลังโกยรายทะลัก พ่วงบริหารต้นทุนดีเยี่ยม ชู BROOK-SPA-TRT-ZIGA-DOD นำทีมพลิกกำไรโดดเด่น พร้อมจับตาปีนี้ผลงานโตต่อเนื่อง


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้มีการสำรวจผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai) ประจำปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ หรือ “เทิร์นอะราวด์” ได้อย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบจากปีก่อนขาดทุนสิทธิ

ทั้งนี้ผลจากการสำรวจพบว่ามีจำนวน 13 หลักทรัพย์เทิร์นอะราวด์ ได้แก่ BROOK,ACAP,SPA,TRT,UEC,SENX,ZIGA, GCAP, DOD, UKEM, CIG,THMUI และ COMAN ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม รวมถึง และมีการบันทึกพิเศษเข้ามาช่วยหนุน รวมถึงการฟื้นตัวไปตามทิศทางของเศรษฐกิจ โดยจะนำเสนอข้อมูลและตัวอย่างบริษัทที่พลิกมีกำไรโดดเด่นเพื่อประกอบเป็นข้อมูลลงทุนดังนี้

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 387.27 ล้านบาท จากงวดเดียวของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 521.29 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 660.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 311.89 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการให้บริการจำนวน 303.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 75.48 ล้านบาท เนื่องจากงานที่ปรึกษาโครงการใหญ่ได้เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4/66

ด้านบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 356.04 ล้านบาท จากงวดเดียวของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 97.43 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากสาเหตุบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 183.29 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่ง ได้มีการชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งจำนวนแก่บริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 145.29 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้97.08 ล้านบาท กําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 16.89 ล้านบาท

ส่วนบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 332.14 ล้านบาท จากงวดเดียวของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 88.03 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากบริษัทรายได้รวม 1,473.29 ล้านบาท เติบโตขึ้น 104% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของธุรกิจที่สดใส สอดคล้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

โดยในภาพรวมทั้งรายได้และกำไรเป็นยอดสูงสุดตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยว 28 ล้านคน แต่ผลประกอบการแซงหน้าปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยว 40 กว่าล้านคน ส่วนไตรมาส 4 บริษัทมีรายได้ 399.87 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 140.06 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯได้วางเป้ายอดขายของปี 2567 ที่ 1,700 ล้านบาท โดยมีแผนขยายสาขาอย่างน้อย 5 สาขา ในทำเลยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบขยายสาขาด้วยตัวเองและรับบริหารสปาในโรงแรม (Spa Operating in Hotel)

ด้านบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 129.59 ล้านบาท จากงวดเดียวของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 92.09 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,900.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 386.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.55 เนื่องจากมียอดการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้มีรายได้จากการบริการ 183.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.11 เนื่องมาจาก รายได้จากงานบริการ ของธุรกิจรถเครน และงานบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ธุรกิจบริการโซล่าอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้น

ส่วนบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ UEC รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 105.66 ล้านบาท จากงวดเดียวของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 14.26 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 1,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 จากปีก่อนที่ 709 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทเตรียมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลวันที่ 20 พ.ค. 67

ส่วนรายละเอียดตัวเลขผลประกอบการตัวอื่นๆ ดูจากตารางประกอบดังนี้

Back to top button