ครม. ยืดเวลายกเว้น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน “โควิด” อีก  1 ปี

“ครม.” อนุมัติขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก 1 ปี


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (19 มี.ค.67) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งว่าด้วยการยกเว้นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับค่าตอบแทนที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ ร่างดังกล่าวได้ขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเฉพาะค่าตอบแทนที่ (สธ.) จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะนับเป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 66

โดยกำหนดให้เงินได้จากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ที่พึงประเมินได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ได้แก่ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง, สอบสวน, ป้องกัน, ควบคุม, รักษาผู้ป่วย ซึ่ง (สธ.) จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์รวมถึงสาธารณสุข

สุดท้าย คือ ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการนอกสถานพยาบาล

Back to top button