PTTGC ตั้ง “ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์” นั่งเก้าอี้ซีอีโอ มีผล 13 พ.ค.นี้

บอร์ด PTTGC ตั้ง “ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์” นั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 13 พ.ค. 67 เป็นต้นไป


นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อ นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Back to top button