“ณวัฒน์” ลาออกรองประธานบอร์ด SABUY หลังนั่งแค่ 3 วัน ส่ง “รัชพล จันทรทิม” ดำรงตำแหน่งแทน

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ลาออกกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร SABUY เหตุติดภารกิจ หลังนั่งได้เพียง 3 วัน พร้อมส่ง “รัชพล จันทรทิม” ดำรงตำแหน่งแทน


บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องอนุมัติให้บริษัทเข้าทำการซื้อหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งมีเงื่อนไขการทำรายการดังกล่าวว่า บริษัทสามารถส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท SABUY ได้ 1 ท่าน และบริษัทยังสามารถส่งบุคลากรที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร SABUY เพื่อไปดำเนินงานบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

โดยบริษัทได้มอบหมายให้นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารของ SABUY มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัทได้มีการแถลงข่าวการขายสินค้าแบรนด์นางงามในตู้ SABUY Vending Plus โดยบริษัทมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท SABUY ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร SABUY ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการติดภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของ SABUY ได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นต้องส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อตำรงตำแหน่งแทน
  2. บริษัทได้มอบหมายให้ นายรัชพล จันทรทิม กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร MGI เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารของ SABUY แทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
  3. บริษัทได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับทาง SABUY ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายรัชพล จันทรทิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารของ SABUY ต่อไป

Back to top button