TFG ปักธงรายได้ปี 67 โต 10% รับราคาหมูฟื้น พ่วงแจกปันผล 0.01 บาท ขึ้น XD 30 เม.ย.นี้

TFG ปักธงรายได้ปี 67 โต 10% รับราคาสุกรฟื้น พร้อมแจกปันผล 0.01 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย.67 เตรียมรับทรัพย์ 21 พ.ค.67 พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรีในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท/หุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ


นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 581.08 ล้านบาท จากเดิม 6,168.33 ล้านบาท เป็น 6,749.41 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 581.08 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TFG-W4) ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ TFG-W4 1 หน่วย มีกำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท/หุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัทฯ รองรับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมด 58.10 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

“มั่นใจว่าผลการดำเนินงานของ TFG ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาสุกรที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งในส่วนของราคาสุกรในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ประกอบกับผลการดำเนินงานของร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” (Retail Shop)  เป็นที่น่าพอใจ” นายเพชรกล่าว

ขณะที่ราคาสุกรในเวียดนามเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่ จากซัพพลายที่ลดลง โดยตั้งเป้ายอดขายสุกรในเวียดนามเพิ่มขึ้น 20-25% เทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการภายใน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง และราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มลดลง

Back to top button