โบรกแนะซื้อ 2 หุ้น “โรงพยาบาล” รับรายได้ประกันสังคม-ผู้ป่วยตปท.พุ่ง

KKPS แนะซื้อ 2 หุ้น “โรงพยาบาล” BCH-CHG รับแนวโน้มผู้ป่วยต่างประเทศเพิ่มในไตรมาส 2/67 พ่วงอุปสงค์รายได้ประกันสังคมและเงินสดในประเทศโตแกร่ง


บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมโรงพยาบาลระดับกลาง จนถึงระดับสูงจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้าจะอ่อนแอกว่า สาเหตุจากปัจจัยตามฤดูกาล

แม้ว่าการเติบโตด้านรายได้จากอุปสงค์ภายในประเทศ (รวมถึงประกันสังคม) จะยังคงแข็งแกร่งในระดับเลขสองหลัก แต่รายได้จากผู้ป่วยต่างประเทศจะได้รับผลกระทบจากเดือนรอมฎอนที่ขยับเข้ามาเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จากผู้ป่วยชาวคูเวตจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาลคูเวต

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์ยังคงคาดการณ์เดิมในปี 2567 สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล และคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH และบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยต่างประเทศที่จะดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไป รวมถึงแนวโน้มอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

แม้ BCH จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในตะวันออกกลาง แต่ก็ยังคงคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลักในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 26% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยหากเป็นไปตามการคาดการณ์ จะทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสในไตรมาส 1/2567 จะคิดเป็น 17% ของการคาดการณ์ในปี 2567 และคิดเป็นสัดส่วน 18% ของการคาดการณ์ในปี 2567 ของคอนเซนซัส

โดยฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ว่า รายได้ของ BCH จะเติบโตขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาคส่วนที่เก็บเงินสดและประกันสังคม ขณะที่รายได้จะหดตัวลง 5% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาลและอุปสงค์ที่ลดลงจากผู้ป่วยในตะวันออกกลาง สาเหตุจากเดือนรอมฎอนที่มีการปรับให้เร็วขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาลคูเวต

ส่วนรายได้จากประกันสังคม คาดการณ์ว่าจะโตขึ้นราว 8-9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนได้ โดยเป็นผลมาจากการจัดสรรจำนวนโควต้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็อาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโรงพยาบาลในเครือ (โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี)

ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์มองว่าอัตรากำไรจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในตะวันออกกลาง โดยคาดการณ์ว่าอัตรากำไรสุทธิจะลดลงเหลือ 10.8% ในไตรมาส 1/2567 เมื่อเทียบกับ 13.9% ในไตรมาส 4/2567 แต่ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 9.4% ใน ไตรมาส 1/2566 แต่ยังคงแนะนำ “ซื้อ” หุ้น BCH

ขณะที่ประเมินว่า CHG จะมีอัตราการเติบโตด้านรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลักในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยหากเป็นไปตามการคาดการณ์ จะทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 จะคิดเป็น 20% ของการคาดการณ์ในปี 2567 และคิดเป็นสัดส่วน 21% ของการคาดการณ์ในปี 2567 ของคอนเซนซัส

โดยคาดการณ์ว่ารายได้ของ CHG จะเติบโตขึ้น 15% จกาช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการรับรายได้ที่เป็นเงินสดและประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของ CHG จะปรับตัวลง 7% จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุจากปัจจัยตามฤดูกาล

ส่วนอัตรากำไรจะเติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นของบริษัท แต่อัตรากำไรสุทธิจะยังคงปรับตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากการขยายสาขาของโรงพยาบาล ขณะที่ประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของ CHG จะเพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาส 1/2567 เพิ่มขึ้นจาก 19.7% ในไตรมาส 1/2566 และเติบโตขึ้นจาก 19.8% ในไตรมาส 4/2566

ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” หุ้น CHG โดยมองว่าอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลักของ CHG จะเติบโตขึ้น 13.2% ในไตรมาส 1/2567 เพิ่มขึ้นจาก 12.9% ในไตรมาส 4/2566 แต่น้อยกว่าระดับ 14% ในไตรมาส 1/2566

Back to top button