ยอดออกพันธบัตร “จีน” ทะลุ 7.16 ล้านล้านหยวน ในเดือนมี.ค.

“ซินหัว ไฟแนนซ์” เผยตลาดพันธบัตรของจีนในเดือน มี.ค.มีมูลค่ารวม 7.15 ล้านล้านหยวน


ซินหัว ไฟแนนซ์ (Xinhua Finance) สื่อเศรษฐกิจภายใต้การดำเนินงานของสำนักข่าวซินหัว รายงานโดยอ้างอิงข่าวจากธนาคารประชาชนจีน (PBOC) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ว่าตลาดพันธบัตรของจีนที่ออกในเดือนมี.ค.67 มีมูลค่ารวม 7.15 ล้านล้านหยวน (ราว 36.60 ล้านล้านบาท)

โดยพันธบัตรพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือทีบอนส์ (T-bonds) ในเดือนมี.ค. คิดเป็นมูลค่า 9.20 แสนล้านหยวน (ราว 4.70 ล้านล้านบาท) พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ที่ 6.29 แสนล้านหยวน (ราว 3.21 ล้านล้านบาท) พันธบัตรทางการเงินอยู่ที่ 9.56 แสนล้านหยวน (ราว 4.88 แสนล้านบาท) ตราสารหนี้เอกชนอยู่ที่ 1.65 ล้านล้านหยวน (ราว 8.48 ล้านล้านบาท) ตราสารการเงินประเภท ABS อยู่ที่ 3.27 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.67 แสนล้านบาท) และบัตรเงินฝากระหว่างธนาคาร (CDs) อยู่ที่ 2.91 ล้านล้านหยวน (ราว 14.89 ล้านล้านบาท) เป็นต้น

ทั้งนี้ นับถึงสิ้นเดือนมี.ค. มูลค่าคงค้างในตลาดพันธบัตรของจีนอยู่ที่ 160.8 ล้านล้านหยวน (ราว 822 ล้านล้านบาท) โดยเป็นยอดที่อยู่ภายใต้การกับดับดูแลของตลาดพันธบัตรระหว่างธนาคาร (interbank bond) ที่ 139 ล้านล้านหยวน (ราว 5.82 พันล้านล้านบาท) และพันธบัตรภายใต้การดูแลของตลาดตราสารหนี้ที่ 21 ล้านล้านหยวน (ราว 107 ล้านล้านบาท)

จำนวนนี้เป็นการถือครองพันธบัตรในตลาดตราสารหนี้ของจีนโดยนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศที่ 4.05 ล้านล้านหยวน (ราว 20.07 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของมูลค่ารวมของพันธบัตรคงค้างในจีน ณ สิ้นเดือนมีนาคม

นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ถือครองพันธบัตรภายใต้การดูแลของตลาดพันธบัตรระหว่างธนาคารคิดเป็นมูลค่า 4 ล้านล้านหยวน (ราว 20.45 ล้านล้านบาท) ซึ่งรวมถึงพันธบัตรทีบอนส์มูลค่า 2.24 ล้านล้านหยวน (ราว 11.45 ล้านล้านบาท) และพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารเชิงนโยบายจำนวน 8.4 แสนล้านหยวน (ราว 4.29 ล้านล้านบาท)

อนึ่ง การซื้อขายพันธบัตรเงินสด (cash bond) โดยรวมในตลาดพันธบัตรระหว่างธนาคารคึกคักมากขึ้นในเดือนมี.ค. โดยมูลค่าการซื้อขายพันธบัตรเงินสดรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 39.1 ล้านล้านหยวน (ราว 199.86 ล้านล้านบาท) และมีค่าเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 1.85 ล้านล้านหยวน (ราว 9.45 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี และร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมี.ค.

Back to top button