เช็ก “บริษัท” ออกหุ้นกู้เดือนพ.ค.นี้! ชู LIT ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%

เปิด 12 “บจ.” ออกหุ้นกู้เดือน พ.ค.67 พบ LIT ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ฟาก TRUE ชูหุ้นกู้ 5 ชุด พ่วงดอกเบี้ยสูงสุด 4.00-4.20% ขณะที่บริษัทจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 4 แห่ง ลุยออกหุ้นกู้เพียบจ่อขายนักลงทุนและสถาบัน


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 จาก สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBAM) โดยพบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 แห่ง และบริษัทจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง เตรียมยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเปิดเสนอขายหุ้นกู้สำหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ด้วยผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเหมาะสม

โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 4 แห่ง ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงสุด คือ LIT อยู่ที่ 7.25%, ASIA อยู่ที่ 7.20%, MTC อยู่ที่ 4.95% และ TRUE อยู่ที่ 4.50% ขณะที่ บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 2 แห่ง ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยหุ้นกู้สูงสุด คือ TAA อยู่ที่ 5.90% และ PTH อยู่ที่ 7.00% ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดหุ้นกู้ของแต่ละบริษัท ซึ่งจะเริ่มจากบริษัทตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียงจากวันเสนอขายต้นเดือนพฤษภาคน 2567 เป็นต้นไป ได้แก่

1.บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 938.80931 บาท

2.ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี

โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, UOB และ KKPS เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ขณะที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

2.บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 6 ชุด จองซื้อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 4. ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 5. ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 6. ชุดที่ 6 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้) รอประกาศอัตราลดอกเบี้ย

โดยมี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้  ขณะที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+ (tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+ (tha)

3.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งออกขายประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ชุด วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ได้แก่

 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
 2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี
 4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี
 5. ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี

ขณะที่ มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB, บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ BBL นอกจากนี้ ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 8 มีนาคม 2567 ให้เป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ รวมถึงหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

4.บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ออกขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ชุด วันที่ 9-10 และ 13 พฤษภาคม 2567 ได้แก่

 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี
 3. ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

โดยมีผู้จำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ KBANK สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดย ORI ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 23 เมษายน 2567 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

5.บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 ชุด วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 ได้แก่

 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 22 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี
 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
 3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี

โดยมี ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *(เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน *(เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ทั้งนี้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ขณะที่ MTC ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 17 เมษายน 2567 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

6.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ชุด วันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน รบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.95-3.00% ต่อปี
 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.45-3.55% ต่อปี
 3. ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.85% ต่อปี
 4. ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน รบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
 5. ชุดที่ 5 (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด) อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี

โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT, บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขณะที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ TRUE ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+  และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

7.บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 5 ชุด จองซื้อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และ 4-5 มิถุนายน 2567 ได้แก่

1.ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน

2.ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน)

3.ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

4.ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

5.ชุดที่ 5 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 (รอประกาศอัตราดอกเบี้ย) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ขณะที่ BBL เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ BJC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 2 เมษายน 2567 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

8.บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT ออกขายหุ้นกู้มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด จองซื้อวันที่ 29 – 30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ LIT ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 29 กันยายน 2566 ของผู้ออกหุ้นกู้ “BB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

9.บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด เปิดจองซื้อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

ขณะที่ บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ทั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 26 มีนาคม 2567 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- และหุ้นกู้ยังไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

10.บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด เปิดให้จองซื้อวันที่ 10 และ 13-14 พฤษภาคม 2567 ได้แก่

1.ชุดที่ 1 รอประกาศอายุ ครบกำหนดไถ่ถอนปี (ยังไม่ระบุ) รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

2.ชุดที่ 2 รอประกาศอายุ ครบกำหนดไถ่ถอนปี (ยังไม่ระบุ) รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB และ รอประกาศผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขณะที่ FPT ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และ หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

11.บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด เปิดให้จองซื้อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยบ 7.00-7.20 % ต่อปี

โดยบริษัทมีหลักประกัน อาทิ โรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล, อาคารบ้านพักพนักงาน, ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มีมูลค่าตลาดของหลักประกันทั้งหมดที่ประเมินได้รวมเป็นเงิน 1,593,600,000 บาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ทั้งนี้ ASIA มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB ขณะที่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

12.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด ซึ่งเปิดจองซื้อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี

โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ขณะที่ TPCH ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แต่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ถัดมาจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 บริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย มีดังต่อไปนี้

1.บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หรือ TAA เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด เปิดให้จองซื้อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี ทั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 21 มีนาคม 2567 ให้เป็นบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- ส่วนหุ้นกู้ยังไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

2.บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ PTH ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด เปิดให้จองซื้อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ขณะที่บริษัทมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด

โดย PTH มีหลักประกัน คือ โฉนดที่ดินจำนวน 6 แปลง เนื้อที่ดินรวม 30-0-84.6 ไร่ (12,084.6 ตารางวา) ตั้งอยู่ ตำบลท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประเมินโดย บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด (ราคาประเมิน 157,100,000 บาท) โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า

3.บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACPG เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด เปิดให้จองซื้อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 2 ปี (ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50-6.70% ต่อปี

ขณะที่ ACPG มีหลักประกัน คือ หุ้นสามัญ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด มูลค่าหุ้นละ 179.70 บาทต่อหุ้น ประเมินมูลค่าโดย บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เป็นประกันต่อหนี้เงินหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1 เท่า โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ACPG ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ให้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ ขณะที่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

4.บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 ชุด เปิดให้จองซื้อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 คือ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 4 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ TMN ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 26 มีนาคม 2567 ให้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ N/A

Back to top button