SUN เปิดกำไร Q1 แตะ 55 ล้าน พร้อมตั้ง “องอาจ กิตติคุณชัย” นั่ง CEO เสริมแกร่งทีมบริหาร

SUN เปิดงบไตรมาส 1/67 กวาดรายได้แตะ 765 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 55 ล้านบาท พร้อมตั้ง “องอาจ กิตติคุณชัย” นั่งเก้าอี้ CEO และแต่งตั้ง “วีระ นพวัฒนากร” เป็น CFO แย้มปี 67 จ่อออกสินค้าใหม่ Ready to Eat ดันยอดขายโตต่อเนื่อง


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 765.30 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 54.90 ล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญมาจากการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ในแถบประเทศภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา

รวมถึงยอดขายภายในประเทศที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) ซึ่งวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงของธุรกิจหลัก และสร้างรากฐานการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าพร้อมรับประทาน (RTE) หรือ Modern Factory ตามแผนธุรกิจที่มุ่งพัฒนาโรงงานและขยายกำลังการผลิตในกลุ่มสินค้าพร้อมทานเพื่อสุขภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ SUN ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.67  และแต่งตั้งนายวีระ นพวัฒนากร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 67

นายองอาจ กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ พัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กร และเตรียมพร้อมรับความผันผวน โดยบริหาร Supply Chain พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้า รองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทิศทางธุรกิจในไตรมาส 2/2567 บริษัทเตรียมออกสินค้าใหม่ Ready to Eat วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับตลาดต่างประเทศ นอกจากสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูปที่มีการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ารายใหม่แล้ว บริษัทได้พัฒนาและเตรียมพร้อมในการส่งออกสินค้า มันหวาน Retort ไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น เชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมสานต่อนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button