ASW เปิดงบ Q1 กำไรแตะ 256 ล้านบาท รับยอดโอนคอนโดเพิ่ม

ASW รายงานงบไตรมาส 1/67 กำไรแตะ 256 ล้านบาท กวาดรายได้รวม 1.7 พันล้านบาท รับยอดโอนคอนโดเพิ่ม


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.67 ดังนี้

สำหรับ ASW รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/67 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 256.33 ล้านบาท ลดลง 9.42% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 282.98 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,734.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งขึ้นอยู่กับยอดโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น 133.47 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,646.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 จากการโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการทั้งหมด 18 โครงการแบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 15 โครงการ และโครงการแนวราบ 3 โครงการ รวมจํานวน 800 ยูนิต

อีกทั้งบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจํานวน 26.83 ล้านบาท จากกิจการร่วมค้าจํานวน 8 บริษัท ซึ่งพัฒนาโครงการรวม 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวน 5 โครงการ และโครงการที่สร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์แล้วจํานวน 3 โครงการ

Back to top button