เก็ง 4 หุ้น ลุ้นเข้า SET50 รอบครึ่งหลังปี 67 ชู BJC ตัวเต็ง

จับตา BJC -BCP -TIDLOR -ITC โอกาสเข้า SET50 รอบครึ่งหลังปี 67 ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะหลุดรอบนี้ BANPU-SAWAD - KCE -COM7 ขณะที่หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้มี 7 บริษัท คือ BJC- BA- MBK- CKP- QH- SKY-JAS


บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า  ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์คัดเลือกหุ้นเข้า SET50 และ SET100 เริ่มใช้จริงรอบครึ่งหลังของปี 2567 หนุนให้ BJC เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์ และกลับเข้ามาในดัชนี SET50/SET100 อีกครั้ง

โดยวันนี้ตลาดหลักทรัพย์อัพเดทสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการปรับเกณฑ์สภาพคล่องในการคัดเลือกหุ้นเข้า SET50 และ SET100 ซึ่งจะเริ่มใช้จริงรอบครึ่งหลังของปี 2567 คาดเป็นตัวหนุนหุ้น BJC กลับเข้ามาอยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 อีกครั้ง

สำหรับคาดการณ์หุ้น SET50 และ SET100 ล่าสุดดังนี้

หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ BJC โอกาสเข้า 100% กรณีปรับเกณ์ , BCP โอกาสเข้า 90%, TIDLOR โอกาสเข้า 90% และ ITC โอกาสเข้า 70%

หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 4 บริษัท คือ BANPU, โอกาสหลุด 70%, SAWAD โอกาสหลุด 70%, KCE โอกาสหลุด 90% และ COM7 โอกาสหลุด 90%

หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้มี 7 บริษัท คือ BJC, BA, MBK, CKP, QH, SKY, JAS

หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 7 บริษัท คือ AURA, FORTH, MOSHI, ORI, RCL, SNNP, TKN

Back to top button