ครม.ไฟเขียวปรับจำนวนครอบครอง “ยาบ้า” เหลือ 1 เม็ดให้เป็น “ผู้เสพ”

นายเศรษฐา ทวีสิน เผยที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข ข้อกำหนดปริมาณยาเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์ ปรับจำนวนการครอบครองยาบ้าเป็น 1 เม็ดจากเดิม 5 เม็ด ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ


ผู้สื่อข่าวรายงาน (11 มิ.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่าผู้ที่มีในครอบครองเพื่อเสพ

โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ยาบ้า และ ไอซ์ โดยกำหนดปริมาณแอมเฟตามีน หรือยาบ้าไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด หรือ 500 มิลลิกรัม จึงกำหนดให้แอมเฟตามีน ไอซ์ ปริมาณไม่เกิน 1 หน่วย เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไปตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้ง

Back to top button