UAC จับมือ “Prof.Yasuaki Maeda” ลุยพัฒนา “น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน”

UAC จับมือ “Prof.Yasuaki Maeda” จาก “Osaka Metropolitan University” ลุยวิจัยและพัฒนา “น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน” จากน้ำมันพืช ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการบิน


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ร่วมกับ Prof.Yasuaki Maeda จาก Osaka Metropolitan University (OMU) ร่วมทำวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันพืช ด้วยกระบวนการ Transesterification แบบ Co-Solvent ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง SAF ถือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการบิน โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Back to top button