“บอร์ด กอช.” ไฟเขียว “หวยเกษียณ” ส่งคลังชงเข้าครม. ทันที

“เผ่าภูมิ” เผยบอร์ด กอช. เห็นชอบโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ เตรียมส่งให้กระทรวงการคลังชงเข้าครม.เร็วๆ นี้


ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.67 มีมติเห็นชอบแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อรองรับการเกษียณแก่ประชากร สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และโครงสร้างประชากรในประเทศ โดยใช้วิธีการดำเนินการ “โครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” (สลากเกษียณฯ) ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวคิดไปก่อนหน้านี้

สำหรับขั้นตอนต่อไปคือ กอช. รายงานผลการประชุม คกก. ให้กระทรวงการคลังพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ต่อไป ซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายใต้กรอบกฎหมาย เนื่องจากพี่น้องประชาชนรออยู่

Back to top button