“กองทุน-ประกัน” จับมือซื้อตราสารหนี้ 2.7 หมื่นล้าน “ต่างชาติ” เทขาย 4.4 พันลบ.

“กองทุน-ประกัน” จับมือซื้อตราสารหนี้ 2.7 หมื่นล้านบาท ฟาก “ต่างชาติ” เทขาย 4.4 พันล้านบาท ขณะที่ Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.76% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,625 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 26,613 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 945 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4,445 ล้านบาท  ด้าน Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.51% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% ขณะที่ Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.76% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 9,555 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,445 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครอง โดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 5,110 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ที่ระดับ 2.50% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

Back to top button