“ธีรธัช โปษยานนท์” ลาออกบอร์ด NUSA มีผลทันที

NUSA แจ้ง “นายธีรธัช โปษยานนท์” ขอลาออกกรรมการบริษัทและกรรมกรอิสระ หลังมีปัญหาสุขภาพ ให้มีผล 17 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป


บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายธีรธัช โปษยานนท์ มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมกรอิสระของบริษัท เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นตันไป

Back to top button