PQS ส่งซิกปีนี้กำไรแจ่ม! ยอดขาย “แป้งมันสำปะหลัง” โต 20% พร้อมวาง 8 โรดแมปดันธุรกิจ

PQS มั่นใจปีนี้รายได้-กำไรเติบโตกว่าที่ก่อน คาดปริมาณขายแป้งมันสำปะหลังเติบโต 10-20% พร้อมวาง 8 โรดแมปผลักดันธุรกิจแป้งไปสู่อาหาร และเปิดกว้างร่วมพันธมิตรธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ลุยเปิดตลาดใหม่ ทั้งยุโรป อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น อัดงบลงทุน 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานใหม่ ขยายกำลังผลิต ส่วนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร จังหวัดมุกดาหาร และโรงงานสาขา จังหวัดกาฬสินธุ์ คาดเดินเครื่องไตรมาส 3/67


นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทพรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า บริษัทได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตไว้ 8 แนวทาง จากธุรกิจแป้ง ไปสู่อาหาร สารสกัดจากอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลติภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัท จาก Food Sector สู่ Industrial Sector ประกอบด้วย

1.Market Demand, Industry Trend ความต้องการของตลาด หรือแนวโน้มตลาดจะเดินไปในทิศทางไหน

2.Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปาทาน

3.Food Technology, Food Innovation เพื่อก้าวข้ามอุตสาหกรรมดั้งเดิม

4. Focus on Compliant to global ESG regulation, BCG Model Net Zero to create sustainability ต้องศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทคู่ค้าเพื่อให้พร้อมในการส่งออก เมื่อประเทศคู่ค้าออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาอียู กฎหมายคาร์บอนเครดิต

5. สร้าง Cost Effectiveness เตรียมรับมือการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก

6.Consumer sustainability 7.Competitive Landscape สร้าง balance  ต้องมี Networking ทีดี เพื่อรับมือกับการแข่งขัน

8.งบลงทุนทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ Innovation Investment Budget

“ทั้ง 8 แนวทางที่วางเป้าหมายไว้ เป็นสิ่งที่ PQS ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน รับมือกับการแข่งขันในตลาดโลกได้” นายมนตรี กล่าว

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PQS กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2567 จะดีกว่าปีที่ผ่านมา หลังจากไตรมาสแรกสามารถทำรายได้รวมแล้ว 854.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 128.77 ล้านบาท พร้อมคาดการณ์ว่าปริมาณขายแป้งมันสำปะหลังในปีนี้จะเติบโต 10-20% จากปี 2566 ที่มีปริมาณขาย 160,000 ตัน หลังผลผลิตต่อไร่ขยายตัวดีขึ้น ขณะที่คำสั่งซื้อ (Order) มีครอบคลุมทั้งปีแล้ว โดยมีสัดส่วนตลาดต่างประเทศ  70% และตลาดในประเทศ 30%

ทั้งนี้ PQS มีอัตราการเดินเครื่องจักรผลิตในปี 2567 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกิน 80% จากปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 70% ซึ่งเกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ในระดับที่ดี แม้จะยังมีความท้าทายในเรื่องราคาขายที่มีทิศทางลดลง แต่มีการขยายกำลังผลิตใหม่ที่จะเริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งในปี 2567 จะใช้งบลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2567 น่าจะดีขึ้น แต่ต้องติดตามทิศทางราคาขายอีกครั้ง รวมไปถึงการมุ่งเน้นส่งเสริมด้านระบบนิเวศให้เกษตรกร และการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ทั้งต้นทุน และการบริหารสต๊อก

นายรัฐวิรุฬห์ กล่าวต่อว่า ส่วนของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยปีแรกจะรับรู้กำลังการผลิต 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมด และโรงงานสาขา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรวมเป็น 360,000 ตัน จากเดิม 240,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ 2 โรงงานอยู่ในช่วงของทดสอบการผลิต โดยคาดว่าสามารถเดินเครื่องจักรผลิตได้ในช่วงไตรมาส 3/2567 นี้

นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ขนาด 2 เมกะวัตต์ ที่จะเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณปลายปีนี้ รวมทั้งอยู่ระหว่างเจรจาเข้าควบรวม หรือซื้อกิจการ (M&A) หรือร่วมทุน (JV) กับพันธมิตรหลายรายในประเทศ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทพร้อมเปิดรับพันธมิตรใหม่ๆ ในทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการหาตลาดใหม่ๆ จากปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกประมาณ 70% โดยตลาดหลักไปประเทศจีน และปัจจุบันอยู่ระหว่างหาตลาดใหม่ๆ ทั้งเอเชีย ไปอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน รวมทั้งตลาดยุโรป

“เราจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยยึดหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างลงตัวเพื่อเตรียมไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งการสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังดัดแปร บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้” นายรัฐวิรุฬห์ กล่าว

Back to top button