PQS ประเดิมโรดโชว์ “ขอนแก่น” 26 ม.ค.นี้ เปิดแผนธุรกิจ ก่อนเทรด SET

PQS ประเดิมโรดโชว์ “ขอนแก่น” 26 ม.ค.66 ก่อนปิดท้าย “กทม.” 31 ม.ค.66 เปิดแผนธุรกิจ พร้อมเดินหน้าขาย IPO จำนวน 170 ล้านหุ้น ลงสนามเทรด SET


นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า งานโรดโชว์นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนใน จ. ขอนแก่น วันที่ 26 มกราคม 2566 ในครั้งนี้ จะทำให้นักลงทุนเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ และทำความรู้จักกับ PQS มากขึ้น รวมถึงศักยภาพในการเติบโต และความสามารถในการแข่งขัน ที่มีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล

รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มภายในต้นปี 2566

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

ส่วนนายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ PQS กล่าวว่า จุดเด่นของบริษัทฯ คือ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และมีโรงงานใน จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ที่อยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ส่งผลให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ

ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ PQS เปิดเผยว่า PQS พร้อมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอต่อนักลงทุน ภายหลัง ก.ล.ต. ออกหนังสืออนุญาตเสนอขายหุ้น PQS เรียบร้อยโดยจะเดินสายโรดโชว์ใน จ.ขอนแก่น วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2566 และปิดท้ายการโรดโชว์ให้แก่นักลงทุนในกรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มกราคม 2566

เชื่อมั่นว่าการเดินสายโรดโชว์ของบริษัท PQS ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีความน่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทั้งยังต่อยอดความสำเร็จดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายเสกสรรค์ กล่าว

Back to top button