GULF ผนึก Google บริการระบบ “คลาวด์” ในไทย

GULF ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ “กูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก” เดินหน้าให้บริการระบบคลาวด์ โดย Gulf Edge ถือเป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมมือกับ Google เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย


นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า เนื่องด้วยบริษัทได้เล็งเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและธุรกิจดาวเทียม

อีกทั้งได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (data center) โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (digital infrastructure ecosystem) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของบริษัทฯ และเป็นการตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทย

โดยเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (Gulf Edge) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด (GSA DC) ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท กูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (Google) เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ Google Distributed Cloud air-gapped (GDC air-gapped) ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไร้ซึ่งการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูง โดยบริษัทฯ จะดำเนินงานในฐานะ Managed GDC Provider ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Google Cloud ที่จะช่วยผลักดันการใช้งาน GDC air-gapped สำหรับองค์กรในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษาและบริการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดการดูแลระบบอย่างครบวงจร

ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบ GDC air-gapped ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค หรือการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยศูนย์ข้อมูลของ GSA DC สามารถรองรับการติดตั้งระบบคลาวด์ดังกล่าวในขอบเขตความร่วมมือนี้ได้ด้วย

ขณะที่ Gulf Edge เป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมมือกับ Google เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยนับเป็นจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการระบบคลาวด์ในหลายรูปแบบ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation) และขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสความเป็นไปได้ให้บริษัทฯ สามารถขยาย การดำเนินงานทางธุรกิจไปสู่บริการอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Google Cloud ในอนาคตได้ เช่น นวัตกรรม AI และการรักษาความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ ๆ ในประเทศ โดยมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงิน มีธุรกิจในเครือที่ ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถ สนับสนุนความต้องการพลังงานสะอาดในธุรกิจศูนย์ข้อมูลได้ ในขณะที่ Google Cloud เป็นผู้นำตลาดด้านธุรกิจคลาวด์การรักษา ความปลอดภัยทางไซเบอร์และนวัตกรรม AI ซึ่งได้รับความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยีขององค์กรต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านนวัตกรรม AI มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองบริษัทจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคตสำหรับภาคโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต่อไป

Back to top button