ปิดฉากดราม่าละคร IFEC “ทวิช” จูบปาก “หมอวิชัย” กู้วิกฤติ


ปิดฉากดราม่าละคร IFEC “ทวิช” จูบปาก “หมอวิชัย” ร่วมแก้วิกฤติ  ชี้จดทะเบียนจัดตั้งบอร์ดเมื่อไหร่ สางปัญหาหนี้ตั๋ว B/E ได้เร็วเท่านั้น มั่นใจเคลียร์ปัญหาได้ภายในเวลา 30-60 วัน

นายทวิช เตชะนาวากุล เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ IFEC เปิดเผยว่า ตนเองมีความพร้อมที่จะร่วมมือและบริหารงานร่วมกับนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ IFEC และยินดีหากนายวิชัยจะร่วมมือกับตน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับบริษัทในการร่วมกันกอบกู้ภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายกลับคืนมาอีกครั้ง

สำหรับปัญหาการชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มั่นใจว่าหากนายวิชัยร่วมมือกับตนเอง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายใน 30-60 วัน หลังจากบริษัทได้จดทะเบียนกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะรีบดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยเร็วเช่นกัน

“ผมไม่มีความกังวลในเรื่องการชำระหนี้ตั๋ว B/E เนื่องจากบริษัทฯมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน และหากแก้ไขปัญหานี้ได้เร็วเท่าไรก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯด้วยเท่านั้น” นายทวิช กล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IFEC เมื่อ 14 ก.พ.ที่ผ่านมามีมติตั้งกรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกจากการประชุมครั้งนี้จำนวน 7 ราย โดยตัวแทนฝ่ายนายทวิช มี 5 ราย ได้แก่ นายทวิช, พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, นายสมชาย สกุลสุรรัตน์, รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ และ นายปริญญา วิญญรัตน์  ส่วนฝ่ายของนายวิชัย มี 2 ราย ได้แก่ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์   

Back to top button