สาวกอสังหาฯช้อนยัง! คัด 7 หุ้น P/E-P/BV ต่ำเหลือเชื่อ

สาวกอสังหาฯช้อนยัง! คัด 7 หุ้น P/E-P/BV ต่ำเหลือเชื่อ นำโดย RML,MJD,LALIN,SIRI,PRIN,MK และ NNCL


แนวโน้มภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 60 คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในรอบ 3 ปี จากปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขยายรถไฟฟ้าทั้งสายปัจจุบันและสายใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ทำให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อ

การขยายตัวของเส้นทางการคมนาคมต่างๆจะทำให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดโครงการในทำเลใหม่ๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย อีกทั้งในช่วงที่ผ่านกำลังซื้อได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น และภาวะดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทำให้ประชาชนเริ่มกลับเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 60 คาดว่าจะขยายตัวขึ้นตามการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตราว 3.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยเฉพาะการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โครงการรถไฟรางคู่ โครงการสุวรรณภูมิเฟส 2

อีกทั้งยังมีเม็ดเงินอีก 1 แสนล้านบาทที่เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆมีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน และภาคการท่องเที่ยวไทยที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องช่วยเป็นแรงสนับสนุนการขยายตัวเองเศรษฐกิจไทยในปีนี้ด้วย

จากภาพรวมดังกล่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จึงทำการรวบรวมข้อมูลหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อประกอบการเข้าลงทุน โดยครั้งนี้คัดเลือกหุ้นที่มีค่า P/E (อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น) ต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ที่ระดับ 17.28 เท่า ณ วันที่ 22 มี.ค.60

 อีกทั้งค่า P/BV (Price/Book Value) ไม่เกิน 1 เท่า ณ วันที่ 22 มี.ค.60  ขณะเดียวกันราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชี โดยหุ้นที่เข้ามาติดเกณฑ์ดังกล่าวมีทั้งหมด 7 ตัว ตามตารางที่นำมาประกอบดังนี้

อนึ่งโดยทั่วไปหุ้นที่มี P/E ratio สูงหมายถึงว่าเรายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอีกตัวนึงที่มี P/E ต่ำกว่า ดังนั้นหลายคนมักจะบอกว่า หุ้นที่มี P/E ratio สูงๆ คือหุ้นที่แพง และหุ้นที่มี P/E ratio ต่ำๆ คือหุ้นที่ถูก ดังนั้น การซื้อหุ้นที่มีราคาถูกน่าจะมีโอกาสกำไรมากกว่าซื้อหุ้นที่แพง

ส่วนค่า P/BV (Price/Book Value) ตัวเลขมาตรฐานที่มักจะใช้เป็นฐานก็คือ 1 เท่า หากสามารถซื้อหุ้นที่มีค่า P/BV น้อยกว่า 1 ได้ก็หมายความว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท)

 *ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button