MCOT ตั้ง “สุนทรียา วงศ์ศิริกุล” นั่ง CFO มีผล 1 ก.พ.นี้

MCOT ตั้ง “สุนทรียา วงศ์ศิริกุล” นั่ง CFO มีผล 1 ก.พ.นี้


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสานสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทแต่งตั้ง นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือ CFO วันที่แต่งตั้ง 1 ก.พ. 2564

Back to top button