CPH แจ้งพนักงานติดโควิด 10 คน ลุยบิ๊กคลีนนิ่งโรงงาน ยันเดินเครื่องผลิตปกติ

CPH แจ้งพนักงานติดโควิด 10 คน ลุยบิ๊กคลีนนิ่งโรงงาน เพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันเชื้อแพร่ระบาด ยันยังเดินเครื่องผลิตตามปกติ


บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPH แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที 2-3 ก..2564 บริษัทได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัท จำนวน 1,239 คน และได้รับผลการยืนยันจากการตรวจมีพนักงานติดเชื้อจำนวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.81 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด คือ แยกพนักงานดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน คือ หากไม่มีอาการให้กักตัวที่บ้านหรือสถานที่ที่บริษัทฯ เตรียมไว้ พร้อมการติดตามอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการให้เข้ารับการรักษาตามขึ้นตอนขอรัฐอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยนักงานที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ในช่วงกักตัว และหน่วยงานรัฐการติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการและขึ้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนในการดูแลผู้ติดเชื้อ ยังรวมไปถึงการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัวตามแนวทางของรัฐ ตลอดจนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ Big Cleaning ในบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ทั้งนี้โรงงานของบริษัทยังคงเปิดดำเนินการผลิตตามปกติ

Back to top button