ขนทัพ 21 หุ้นปันผลสูง Dividend yield เกิน 8%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend yield) สูง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหลายๆ บริษัทได้ทยอยประกาศผลการดำเนินงานและประกาศการจ่ายปันผล

โดยจะทำการคัดเลือกบจ.ที่มีการจ่ายปันผลสูงเกิน 8% เนื่องจากอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุน หรือหุ้นกู้

อีกทั้งยังนำอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) มาประกอบด้วย เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ว่าหุ้นเหล่านี้ราคาปรับตัวขึ้นเกินพื้นฐานหรือไม่ โดยหุ้นที่ P/BV ต่ำ ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้

ทั้งนี้พบว่ามีบจ.ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด 21 บจ. ประกอบด้วย

อนึ่งการสำรวจครั้งนี้คัดเลือกเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องเท่านั้น

ทั้งนี้จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่า บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับที่ 1 ถึง 55.39% อย่างไรก็ตามมีค่า P/BV สูงถึง 4.07 เท่า และอันดับที่ 2 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI มีอัตราการจ่ายเงินปันผล 39.51% และมีค่า P/BV สูงถึง 2.67 เท่า และบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button