“บล.เมย์แบงก์” เคาะซื้อ JMART เป้า 31.50 บ. มองบวกดีล TIS หนุนธุรกิจ “เจ เวนเจอร์ส”

"บล.เมย์แบงก์" เคาะซื้อ JMART เป้า 31.50 บ. มองบวกดีล TIS หนุนธุรกิจ "เจ เวนเจอร์ส"


บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่ 31.50 บาทต่อหุ้น โดยมีมุมมองเป็นบวกต่อกรณี TIS Inc (TIS) เข้าถือหุ้นในบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JMART ในสัดส่วน  16.67% มูลค่า 184 ล้านบาท ซึ่งดีลนี้ จะทำให้มูลค่า JVC เริ่มสะท้อนขึ้นมาจาก 100 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 1,100 ล้านบาท (ตามสัดส่วนใหม่ 733 ล้านบาท หรือ 0.8 บาท/หุ้น) และโอกาสที่จะต่อยอดในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้บริษัทในเครือในอนาคต

ส่วนประโยชน์ที่ JVC จะได้รับคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญด้าน IT ระดับโลก และกระแสเงินสดจากเงินเพิ่มทุน และส่งผลทางบวกต่อ JMART คือ 1. เป็นบวกต่อด้าน Operation จาก Platform synergy และ Technology transfer ภายในกลุ่ม 2. ไม่มีการบันทึกกำไรพิเศษในงบกำไรขาดทุนของ JMART 3. เปลี่ยนสัดส่วนถือหุ้นจาก 80% เหลือ 66.66% (Dilution จากหุ้นเพิ่มทุนของ TIS) และ4. D/E ลดลง จากส่วน Equity เพิ่มขึ้นจากหุ้นเพิ่มทุน และ Share premium ของ JVC  (Conso. งบกลับมาที่ JMART)

อนึ่ง TIS INTEC Group (3626 : Tokyo) เป็น listed tech company ดำเนินธุรกิจด้าน IT Outsource ที่มี เทคโนโลยีด้าน Business solution , Core Banking อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้พัฒนา Payment Gatewat และการทำ Cashless society ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังลงทุนใน Grab เมื่อปี 2560

ทั้งนี้จากงบการเงินปี 2562 พบว่า TIS มีสินทรัพย์มากกว่า 1 แสนล้านบาท และกำไรสุทธิ 8 พันล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัท

Back to top button