XO รายได้ช่วงโควิด-19 กระฉูด หนุนกำไรปี 63 โต 161%


บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดดังกล่าวบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 27.95% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ผู้บริโภคหันมาทำอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้น ดังนั้นความต้องการซอสปรุงรสในการประกอบอาหารจึงมีการขยายตัว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านค้าปลีกซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท

Back to top button