TPS โชว์กำไรปี 63 โตแตะ 54 ลบ. จัดหนัก “ปันผลหุ้น-เงินสด”


นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 53.87  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 48.92 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 737.94  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.90% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 642.27  ล้านบาท

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 15.80 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 41.07% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11.20 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 214.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.35% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 178.50 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้และกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการทยอยรับรู้งานในมือจากการส่งมอบงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตามกำหนด พร้อมทั้งมีการเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

“แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2564 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการรับรู้รายได้ของโครงการภาครัฐและเอกชนที่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด โดยเฉพาะงานจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ก็ตาม แต่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ โดยปัจจุบันมี Backlog อยู่ในมือกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้” นายบุญสมกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของปี 2564 บริษัทฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วน บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีแผนที่จะนำเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่ อีกหลายโครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้  และมั่นใจว่า จะช่วยรองรับการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังผลักดันรายได้ปีนี้ให้เติบโตตามเป้าที่ระดับ 15-20% จากปีก่อน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 39,200,000 บาท แบ่งเป็น การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท

คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวนเงิน 11,200,000 บาท ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลเป็นวันที่ 26 เมษายน 2564  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 30 มีนาคม 2564

Back to top button