สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 418.90 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT <XD> 3 10,400,000 418,900 40.28
CPN <XD> 1 3,000,000 165,000 55
BH 1 500,000 66,000 132
BEM 1 2,000,000 16,000 8
TTW 1 1,200,000 14,520 12.1
COM713C2107A
1 6,936,700 4,509 0.65

Back to top button