ปธ.บอร์ดบริหาร VIBHA เข้าเก็บหุ้น RICHY เพิ่ม ดันสัดส่วนถือทะลุ 10%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้น ของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY โดยนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0586% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.0483% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดย นายชัยสิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ VIBHA

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-10 ของ RICHY ก่อนการทำรายการดังกล่าว มีดังนี้  

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 430,578,489 36.06
2. นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 119,300,000 9.99
3. บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด 69,414,592 5.81
4. น.ส. สุณี สถตินันท์ 63,363,085 5.31
5. น.ส. พิชญา ตันโสด 33,599,568 2.81
6. นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ 32,523,137 2.72
7. นาง วรภา มนต์อารักษ์ 21,497,603 1.80
8. น.ส. วรัญญา ปิ่นสำอางค์ 21,143,668 1.77
9. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 17,300,000 1.45
10. น.ส. ณัทษา ทักษิณาปัทท์กุล 17,120,000 1.43

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2563)

 

 

Back to top button