“แอสเซทไวส์” เตรียมความพร้อมเข้าตลาดฯ ปักหมุดขายไอพีโอ 206 ล้านหุ้นปีนี้!


คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า  ASW อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย โดยมีการวางเป้าหมายเพื่อยกระดับองค์กรให้ก้าวหน้า ภายใต้ทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนาน 17 ปี โดยยึดหลักการบริหารงาน ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” (We Build Happiness) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ASW มีแผนจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 206 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ ASW ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีนี้

Back to top button