“เอกชัย”-“กัลกุล” ควักเงินเก็บหุ้น “JMART-GUNKUL” เข้าพอร์ตเพิ่ม

“เอกชัย”-“กัลกุล” ควักเงินเก็บหุ้น “JMART-GUNKUL” เข้าพอร์ตเพิ่ม


สำรวจรายการผู้บริหารซื้อขายจากข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีการชี้แจงออกมา ณ วันที่ 9 มี.ค.2564 พบว่ามี 2 หุ้นพื้นฐานดี “JMART-GUNKUL” มีการทำรายการ “ซื้อ” ที่โดดเด่นสะดุดตา

สำหรับหุ้น “JMART” ทาง  “นายเอกชัย สุขุมวิทยา” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 3 ไล่ซื้อไปสองรายการสองวันติดด้วยจำนวน 3 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 101.46 ล้านบาท ฟากหุ้น “GUNKUL” ปรากฏชื่อ “นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์” ประธานกรรมการบริษัท ซื้อเข้าไปอีก 5 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 14.20 ล้านบาท

 

 

Back to top button