SST ประกาศจ่ายปันผลหุ้น 20:1 พร้อมเงินสด 0.0055 บ. ขึ้น XD 6 พ.ค.


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SST แจ้งการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 7 พ.ค. 2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 6 พ.ค. 2564 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 20 : 1 (หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 0.05 บาทต่อหุ้น อัตราการจ่ายปันผลรวม 0.0555555556 (บาทต่อหุ้น) วันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 2564

อีกทั้งมีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน 26,740,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร 1,671,233 หุ้น และจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนหุ้นที่จัดสรร 25,069,393 หุ้น                                                                   :

Back to top button