“ประเดช” เปิดเกมระดมทุน! ผุดกลยุทธ์ ตั้ง “โฮลดิ้ง” ครอบหุ้น WEH

“ประเดช” ร่อนแบบตอบรับถึงผู้ถือหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่” ระดมฐานเสียงปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามแผนบันได 4 ขั้น เริ่มจาก “สวอปหุ้น” WEH เข้ามาที่ราคา 10 บาท แล้วตั้งบริษัทโฮลดิ้งชื่อ Thana Power Corp เข้ามาถือหุ้น WEH แทน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ WEH กำลังมีความพยายามในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น WEH ด้วยการส่งแบบตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อระดมเสียงสนับสนุนการเข้าร่วมปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น WEH และมีกำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้น WEH ต้องตอบรับภายในวันที่ 20 มี.ค. 2564

โดยกระบวนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น WEH เป็นการดำเนินการผ่าน 4 ขั้นตอน หรือที่เรียกว่าแผนบันได 4 ขั้น เริ่มจากขั้นตอนแรก ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ (กลุ่มที่ 1) ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท Thana Power 1 โดยผู้ถือหุ้น WEH จะชำระค่าหุ้นด้วยวิธีการโอนหุ้น WEH ในราคา 10 บาท (ราคาพาร์) แทนการชำระด้วยเงินสดหรือวิธีการแลกหุ้น (สวอปหุ้น)

ต่อมาขั้นตอนที่สอง บริษัท Thana Power 1 และผู้ถือหุ้น WEH เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล (กลุ่มที่ 2) ร่วมกันจัดตั้ง โฮลดิ้งใหม่ ในชื่อบริษัท Thana Power Corp กำหนดให้ชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดขั้นต่ำ เพื่อทำให้ Thana Power 1 และผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Thana Power Corp

จากนั้นขั้นตอนที่สาม บริษัท Thana Power Corp จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของหุ้น WEH ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน นำมาคูณกับจำนวนหุ้น WEH ทั้งหมดที่จะนำมาจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นผ่าน Thana Power Corp ดังกล่าว จากนั้น Thana Power Corp จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Thana Power 1 และผู้ถือหุ้น WEH กลุ่มที่ 2

พร้อมกันนี้ Thana Power 1 และผู้ถือหุ้น WEH กลุ่มที่ 2 จะดำเนินการโอนหุ้น WEH ให้กับ Thana Power Corp ในราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (Valuation) เพื่อแลกกับหุ้นใหม่ของ Thana Power Corp โดยที่ Thana Power 1 จะโอนหุ้นผ่านกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ตามประมวลรัษฎากร)

ขณะที่ขั้นตอนที่สี่ เป็นการดำเนินการยกเลิกบริษัท Thana Power 1 โดยมีการแจกจ่ายหุ้น Thana Power Corp ให้กับผู้ถือหุ้น WEH ที่ถือหุ้น Thana Power Corp ผ่านกระบวนการชำระบัญชี ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้น WEH หลังผ่านกระบวนการดังกล่าวคือผู้ถือหุ้นเดิมของ WEH ทั้ง 2 กลุ่ม จะเปลี่ยนจากการถือหุ้นโดยตรงเป็นถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Thana Power Corp ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ WEH ภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้นตามกำหนดคือภายในเดือน เม.ย. 2564

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว พบว่า ขณะนี้ยังไม่มีการระบุถึงมูลค่าหุ้นหรือราคาหุ้น WEH ว่าจะถูกกำหนดไว้เท่าไหร่ สำหรับใช้ในขั้นตอนการแลกหุ้นสุดท้าย เพื่อตั้งขึ้นเป็น Thana Power Corp (ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยหุ้น WEH) โดยเบื้องต้นมีการกำหนดมูลค่า WEH ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และนิติบุคคลต่างประเทศ สำหรับเฉพาะการแลกหุ้นเพื่อจัดตั้ง Thana Power 1 ที่ราคา 10 บาทเท่านั้น

ด้านตัวแทนของนายประเดช เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีการจัดตั้ง “โฮลดิ้ง คัมพานี” แห่งใหม่นี้ขึ้นมาว่า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น WEH มากขึ้น เนื่องจากโฮลดิ้งคัมพานีที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้ สามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างรายได้และกำไรได้ โดยไม่ยึดติดไว้เพียงลงทุนในหุ้น WEH เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้น WEH หากเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถตอบรับผ่านแบบตอบรับดังกล่าวได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งแบบตอบรับกลับมา โดยกลุ่มนายประเดชที่ถือหุ้น WEH กว่า 25% จะยังเดินหน้าแผนปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น WEH ต่อไป

Back to top button