สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 4.64 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 122,000,000 4,636,000 38
ACG
1 131,960,000 170,228 1.29
SO 2 9,400,000 98,700 10.5
BTS 1 10,000,000 90,000 9
NOBLE-W2 20 40,000,000 86,000 2.15
TOP 1 1,359,700 85,322 62.75
RS 1 3,000,000 75,750 25.25
SIMAT 3 15,000,000 66,000 4.4
BBL 1 523,300 65,413 125
WHART 2 3,000,000 39,700 13.23
IRPC 1 3,500,000 13,020 3.72
MINT 1 300,000 9,300 31
PTTGC
1 130,900 8,883 67.86
IVL13C2107A 2 20,000,000 8,270 0.41
TITLE 1 1,850,000 5,661 3.06
FTREIT 1 431,400 5,608 13
W 1 20,000,000 4,600 0.23
ADVANC 1 21,000 4,368 208
EA
1 51,100 3,481 68.12
KCE 1 30,000 1,673 55.75
TMB 1 9,800 12 1.22
WHAUP 1 1,500 7 4.36

Back to top button