ผ่างบฯ บจ. กำไรโตต่อเนื่อง 5 ปีติด!!

ผ่างบฯ บจ. กำไรโตต่อเนื่อง 5 ปีติด!! (2559-2563) ถือเป็นหุ้นปลอดภัย ทางเลือกนักลงทุน “VI”


“ข่าวหุ้นออนไลน์” เฟ้นหาข้อมูลงบการเงินบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีการรายงานกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2559-2563) มาเป็นทางเลือกในการพิจารณาต่อการลงทุนสำหรับกลุ่ม Value Investment หรือเรียกว่า VI ซึ่งต่างรู้ดีว่าเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่ง

เนื่องด้วยเหมาะลงทุนระยะยาวเพราะทนต่อพิษเศรษฐกิจ มิหนำซ้ำการลงทุนในหุ้นพื้นฐานแกร่ง มีกำไรเติบโตต่อเนื่อง ตามหลักการแล้วหุ้นเหล่านี้ราคาหุ้นมักจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักกับช่วงสภาวะตลาดย่ำแย่ หรือช่วงสภาวะตลาดซึม แต่กลับกลายเป็นหุ้นที่นักลงทุนต้องการไขว่คว้าเก็บเพิ่มเติมไว้ในพอร์ตเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากเป็นหุ้นปลอดภัย แต่อาจมีเพียงเทรดเดอร์ที่ตกใจไปกับข่าวหรือช่วงเวลาสถานการณ์ตลาดหุ้นขาลงช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นที่ขายหุ้นออกมา

อย่างไรก็ตามการนำเสนอบริษัทมีกำไรสุทธิโตต่อเนื่องตลาด 5 ปีติดต่อกัน เพราะเชื่อเป็นหุ้นทนทานต่อความเสี่ยงได้มากที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่ามีหุ้นสามารถทำกำไรสุทธิโตต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน อาทิ CPF, GPSC, MTC, SAWAD, GUNKUL, FPT, SPCG, BFIT, COM7, LALIN, EP, JMT, UTP, ASK, CHG, RJH และ CWT

ส่วนตัวเลขกำไรสุทธิดูรายละเอียดจากตารางประกอบ

นอกเหนือจากผลการสำรวจแล้วมาเจาะลึกบริษัททำกำไรสุทธิโตต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน จะเห็นว่ามีบริษัทรักษากำไรสุทธิโตเกินพันล้าน ดังต่อไปนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผลประกอบการช่วงปี 2559-2563 ปรากฏโดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 14,702.82 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 15,259.32 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 15,531.47 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 18,455.81 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 26,022.39 ล้านบาท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผลประกอบการช่วงปี 2559-2563 ปรากฏ โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 2,699.90 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,174.58 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,359.19 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4,060.80 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7,508.13 ล้านบาท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ผลประกอบการช่วงปี 2559-2563 ปรากฏ โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 1,464.14 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,500.60 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,713.39 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4,237.47 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,213.92 ล้านบาท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ผลประกอบการช่วงปี 2559-2563 ปรากฏ โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 2,004.62 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,666.60 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,768.36 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,756.49 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4,508.33 ล้านบาท

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ผลประกอบการช่วงปี 2559-2563 ปรากฏ โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 2,314.21 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,524.33 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,613.61 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,669.42 ล้านบาท และในปี 2563 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,731.62 ล้านบาท

 

Back to top button