สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STARK-F มูลค่าสูงสุด 2.21 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STARK-F 7 558,100,000 2,210,076 3.96
STARK 12 400,900,000 1,587,844 3.96
RS 2 7,000,000 178,750 25.54
BTS 1 10,000,000 90,000 9
CBG 2 495,000 67,558 136.48
SCB 1 383,500 42,360 110.46
NCAP 1 3,200,000 40,000 12.5
WHART 2 2,010,400 26,135 13
KBANK
1 166,200 24,099 145
S5013P2106C 2 19,000,000 17,480 0.92
PTTG13C2106A 2 20,000,000 11,300 0.56
GVREIT 1 1,000,000 10,650 10.65
OSP
1 300,000 10,350 34.5
CPF 1 300,000 9,792 32.64
SPALI 1 389,400 8,353 21.45
PTT 1 113,000 4,989 44.15
HANA 1 80,000 4,540 56.75
PRM 1 540,000 4,158 7.7
MINT 1 113,000 3,475 30.75
BAM
1 55,000 1,199 21.8
META 1 3,000,000 1,170 0.39
CPNREIT 1 16,600 349 21
IMPACT 1 12,000 241 20.1
TPBI
1 28,900 198 6.84
TLGF
1 10,800 174 16.1
FTREIT 1 12,700 163 12.8
TFFIF 1 17,900 161 9
BTSGIF 1 25,800 135 5.25
DIF 1 9,000 109 12.1
EMC-W6 1 1,000,000 74 0.07
AMATA 1 2,000 37 18.4
SUPEREIF
1 1,700 18 10.5
TCAP-F 1 78 3 36.25

Back to top button