กลุ่ม “เจมาร์ท” ร่วม “Opp Day” จันทร์นี้ เปิดแผนธุรกิจ-แนวโน้มผลงานปี 64

กลุ่ม "เจมาร์ท" ร่วม "Opp Day" จันทร์นี้ เปิดแผนธุรกิจ-แนวโน้มผลงานปี 64


กลุ่มเจมาร์ท เข้าร่วมงานนำเสนอข้อมูลผลประกอบการงวดปี 2563 และแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค.2564 เวลา 09.15-12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือสามารถเข้ารับฟังข้อมูลได้ที่สำนักงานใหญ่ เจมาร์ท ถนนรามคำแห่ง

โดยบริษัทในเครือ ทั้ง บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ,บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ,บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เข้าร่วมเปิดเผยถึงภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 และแนวโน้มรวมถึงแผนการลงทุนในปี 2564

Back to top button