สวปอ.มส.SML รุ่น 2 ปันน้ำใจช่วยคนไร้ที่พึ่ง “จ.นครศรีธรรมราช”


พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 2 นำโดย นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ในฐานะประธานนักศึกษาฯ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท ให้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ บ้านสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบห้องเสริมสวย SML2 Salon ให้กับสมาชิกบ้านสิชล พร้อมหลักสูตรอบรมวิชาชีพช่างผม โดยครูช่างผมจากชลาชลกรุ๊ป เพื่อให้สมาชิกบ้านสิชลมีองค์ความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม “SML 2…ปันน้ำใจเพื่อสังคม” ที่คณะนักศึกษาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป

Back to top button