ตลท.จับ 4 หุ้นติด Cash Balance ยาวถึง 7 พ.ค. เริ่มสัปดาห์หน้า!

ตลท.จับ MICRO-SABUY-TTA-WORK มีผล 29 มี.ค. 2564 พร้อมขยายเวลา SICT ถึง 16 เม.ย. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO มีผล 29 มี.ค. 2564 สิ้นสุด 7 พ.ค. 2564 ,บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY  มีผล 29 มี.ค. 2564 สิ้นสุด 16 เม.ย. 2564 ,บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA มีผล 29 มี.ค. 2564 สิ้นสุด 7 พ.ค. 2564 และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK มีผล 29 มี.ค. 2564 สิ้นสุด 7 พ.ค. 2564

อีกทั้ง ขยายช่วงดำเนินการบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT มีผล 29 มี.ค. 2564 สิ้นสุด 16 เม.ย. 2564

Back to top button