ตลท.จับ BROOK-ECF-TQR ติด Cash Balance เริ่มสัปดาห์หน้า!

ตลท.จับ BROOK- ECF- TQR ติด Cash Balance เริ่มสัปดาห์หน้า!


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance มีผล 19 เม.ย.2564  สิ้นสุด 7 พ.ค. 2564

อีกทั้ง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF และบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR มีผล 19 เม.ย. 2564  สิ้นสุด 28 พ.ค. 2564

 

Back to top button