IP รายได้ขายพุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 1 โตกระฉูด 35%

IP รายได้ขายยารักษาโรค-ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพพุ่ง หนุนกำไรไตรมาส 1/64 โตกระฉูด 35% แตะ 18.68 ลบ. จากปีก่อนกำไร 13.87 ลบ.


บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 177.88 ล้านบาท โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย ซึ่งมีจำนวน 176.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.22 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 79.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.72

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคของบริษัท Modern Pharma จำนวน 34.47 ล้านบาท อาทิเช่น ยารักษาโรคเบาหวาน (Metforin) วิตามินซีชนิดอม (Indovit) ยาละลายเสมหะ(Supenac) และยาฆ่าเชื้อ

อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพ และชะลอวัน จำนวน 73.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.76 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก ได้แก่ โปรแบค, ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก (ฟิตซีรีย์) ผลิตภัณฑ์ PreBo (ช่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภัณฑ์วิตามินรวม (Multivitamin) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท ไวต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

รวมทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง จำนวน 55.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 12.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.68 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนัง สำหรับสัตว์เลี้ยง, วัคซีนรวมสำหรับป้องกันโรคลำไส้อักเสบ ไข้หัดสุนัขและพิษสุนัขบ้า (Biocan), อิมมูโนโกลบูลินสำหรับสุนัข (Polyglob), ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันสำหรับแมว (Katimun) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุนัขและแมว (Dr.Choice, Pet Select), ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง MARIA ทั้งนี้ยังเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์จำนวน 12.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น จำนวน  9.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ285.71

Back to top button